0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hướng dẫn mua hàng

Tại trang chủ, chọn tất cả sản phẩm.
Bạn có thể chọn mục "Theo giải pháp" nếu muốn tìm hiểu các bộ sản phẩm gợi ý theo nhu cầu của chúng tôi

Chọn sản phẩm

Ở trang sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm phù hợp và bấm vào nút Thêm vào giỏ hàng
Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp nhanh chóng.

Xem chi tiết thông tin sản phẩm

Bấm vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết. Tại đây, bạn có thể đi thẳng tới giỏ hàng bằng cách bấm vào Icon giỏ hàng ở góc tay phải .

Tiến hành thanh toán

Điền các thông tin thanh toán. Thông tin có dấu sao là bắt buộc.
Tại cửa sổ này bạn có thể ứng dụng các voucher khuyến mãi.

Hoàn tất

Chọn phương thức thanh toán
Sau đó chọn phương thức giao hàng và bấm nút Đặt hàng.

error: Content is protected !!